ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ

ΕΞΕΤΑΣΤΗΡΙΟ Dr AΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΑΚΕΔΟΣ
  •  Τακτικός Γυναικολογικός έλεγχος (Τεστ ΠΑΠ,  Γυναικολογικό υπερηχογράφημα)

  •  Διερεύνηση Συνδρόμου Πολυκυστικών Ωοθηκών (PCOS)

  •  Οικογενειακός Προγραμματισμός (Συμβουλευτική, τοποθέτηση spiral, τοποθέτηση)

  •  Κολποσκόπηση για τον έλεγχο παθολογίας του τραχήλου της μήτρας