ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ

  •  Τακτικός Γυναικολογικός έλεγχος (Τεστ ΠΑΠ,  Γυναικολογικό υπερηχογράφημα)

  •  Διερεύνηση Συνδρόμου Πολυκυστικών Ωοθηκών (PCOS)

  •  Οικογενειακός Προγραμματισμός (Συμβουλευτική, τοποθέτηση spiral, τοποθέτηση)

  •  Κολποσκόπηση για τον έλεγχο παθολογίας του τραχήλου της μήτρας 


 

© Dr Anastasios Makedos MD, MSc, Phd, DFSRH

3 Patriarchou Ioakim street, 54622, Thessaloniki, Greece

+30 2310220490