ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ

 

1. “ Η σημασία της ομοκυστεΐνης στη Μαιευτική”.

Α. Μακέδος, Α. Παπανικολάου.

Μετεκπαιδευτικά μαθήματα Δ΄ Μαιευτικής & Γυναικολογικής κλινικής

Α.Π.Θ., 19 Μαρτίου 2004.

2. “ Το τρίτο στάδιο του τοκέτου και αιμορραγία μετά τον τοκετό”.

Α. Μακέδος, Γ. Μακέδος.

Μετεκπαιδευτικά μαθήματα Δ΄ Μαιευτικής & Γυναικολογικής κλινικής

Α.Π.Θ., 10 Ιουνίου 2005.

3. ‘Hyperemesis Gravidarum’.

A. Makedos

Department of Obstetrics & Gynaecology teaching sessions,

Scarbourough and North East Yorkshire NHS Trust, 6 October 2006 &

19 January 2007.

4. ‘Pre-term Rupture of Membranes’.

A. Makedos

Department of Obstetrics & Gynaecology teaching sessions,

Scarbourough and North East Yorkshire NHS Trust, 20 October 2006.

5. ‘Medical Disorders in Pregnancy’.

A. Makedos

Department of Obstetrics & Gynaecology teaching sessions,

Scarbourough and North East Yorkshire NHS Trust, 12 January 2007.

6. ‘Levels of CRP in Women with Polycystic Ovarian Syndrome and normal BMI’.

A. Makedos

Department of Obstetrics & Gynaecology teaching sessions,

Scarbourough and North East Yorkshire NHS Trust, 19 January 2007.

7. ‘PCOS: Diagnosis and Management’

A. Makedos

Department of Obstetrics & Gynaecology teaching sessions,

East Lancashire Hospitals NHS Trust, 18 May 2007.

8. “Αντισύλληψη”

Α. Μακέδος.

Μετεκπαιδευτικά μαθήματα Δ΄ Μαιευτικής & Γυναικολογικής κλινικής

Α.Π.Θ., 26 Ιουνίου 2008.

9. “Διερεύνηση του υπογόνιμου ζευγαριού”.

Α. Μακέδος.

Μετεκπαιδευτικά μαθήματα Δ΄ Μαιευτικής & Γυναικολογικής κλινικής

Α.Π.Θ., 13 Φεβρουαρίου 2009.

 

10. “Should endometriosis be treated surgically in endometriosis-associated infertility and when?”

A. Makedos

PREISS school-Challenges in medically assisted pregnancy, 16 September 2016, Florence, Italy.

 

11.  «Κλινική εκτίμηση της υπογόνιμης γυναίκας»

Μετεκπαιδευτικά Μαθήματα Ενδοκρινολογίας Αναπαραγωγής- Ανθρώπινης Αναπαραγωγής- Ψυχοσεξολογίας

Α΄ Μαιευτική –Γυναικολογική κλινική Α.Π.Θ. (17/10/2018)

 

12.  «Ο ρόλος της Υστεροσκόπησης πριν από την Εξωσωσματική Γονιμοποίηση»

Μετεκπαιδευτικά Μαθήματα Ενδοκρινολογίας Αναπαραγωγής- Ανθρώπινης Αναπαραγωγής- Ψυχοσεξολογίας, Α΄ Μαιευτική –Γυναικολογική κλινική Α.Π.Θ. (30/10/2019)

13.  «Υποστήριξη ωχρινικής φάσης»

Μετεκπαιδευτικά Μαθήματα Ενδοκρινολογίας Αναπαραγωγής- Ανθρώπινης Αναπαραγωγής- Ψυχοσεξολογίας

Α΄ Μαιευτική –Γυναικολογική κλινική Α.Π.Θ. (09/12/2020)

 

 

 

ΠΡΟΣΚΕΚΛΗΜΕΝΟΣ ΟΜΙΛΙΤΗΣ

1.  Υστεροσκοπική απεικόνιση του λειτουργικού ενδομητρίου.

Α. Μακέδος.

2ο Εκπαιδευτικό Ενδοσκοπικό Σεμινάριο: Διαγνωστική-επεμβατική υστεροσκόπηση & υδρολαπαροσκόπηση, 10 Δεκεμβρίου 2012, Γ.Ν. 

Παπαγεωργίου, Θεσσαλονίκη.

 

2.  Υπερηχογραφική διερεύνηση της ενδομήτριας κοιλότητας στις υπογόνιμες γυναίκες. 

           Α. Μακέδος

6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Υπερήχων στη Μαιευτική και Γυναικολογία.Θεσσαλονίκη, 14-16 Οκτωβρίου 2016.

 

3.  Στρογγυλή Τράπεζα: Μαιευτικές επιπλοκές μετά από ART (Σχολιαστής διαλέξεων)

Α. Μακέδος

Υποβοηθούμενη Αναπαραγωγή & Εμβρυομητρική Ιατρική, και του 1st Ian Donald ultrasound course ofThessaloniki’s branch, «Πιστοποίηση στο Γυναικολογικό Υπερηχογράφημα»

27-29 Απριλίου 2018, Θεσσαλονίκη

 

4.  «Η ειδικότητα της Μαιευτικής-Γυναικολογίας»

Α. Μακέδος

Ημερίδα Ειδικοτήτων της Ελληνικής Επιτροπής Διεθνών Σχέσεων Φοιτητών Ιατρικής- HELMSIC. Ιατρική Σχολή Α.Π.Θ.. 16 Δεκεμβρίου 2018.

 

5.  «Πολύποδες-Ινομυώματα πριν την IVF».

Α. Μακέδος

Υπογονιμότητα-Υποβοηθούμενη Αναπαραγωγή: Μύθοι και Πραγματικότητα. Διημερίδα της Μονάδας Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής του Ναυτικού Νοσοκομείου Αθηνών. Λέσχη Αξιωματικών Ενόπλεων Δυνάμεων, Αθήνα, 5-6 Απριλίου 2019.

 

6.  «Γονιμότητα- Κρυοσυντήρηση»

Α. Μακέδος

1η Ημερίδα για τη φροντίδα υγείας κοριτσιών και γυναικών με σύνδρομο Turner. ΓΝΘ «Παπαγεωργίου», Θεσσαλονίκη 21 Ιουνίου 2019.

 

7.  Παρένθετη μητρότητα: πόσα έμβρυα πρέπει να τοποθετούνται στη μήτρα? Παρουσίαση περιστατικού.

Α. Μακέδος

«Κατευθυντήριες Οδηγίες και Πραγματικότητα, από τη Σύλληψη στη Γέννηση» , 1-3 Νοεμβρίου 2019, στο ξενοδοχείο The Met, στη Θεσσαλονίκη.

 

8.  Διερεύνηση της γυναίκας στο ζευγάρι με υπογόνιμο άνδρα.

Α Μακέδος

35ο Βορειοελλαδικό Συνέδριο, Στρογγυλό τραπέζι «Ανδρική Υπογονιμότητα»

15-17 Νοεμβρίου 2020, Ξενοδοχείο The Met, Θεσσαλονίκη.

9. Διερεύνηση υπογόνιμου ζευγαριού

Α Μακέδος

Σχολιαστής στη στρογγυλή τράπεζα «Υπογονιμότητα Ι», Συνέδριο της Γ΄Μαιευτικής-Γυναικολογικής κλινικής του Α.Π.Θ. με θέμα: «Κατευθυντήριες Οδηγίες και Πραγματικότητα-Απεικονιστικά Διλλήματα στη Γυναικολογία», Σάββατο 21 Νοεμβρίου, Διαδυκτιακή Διεξαγωγή.

 

10. Έλεγχος της Διαβατότητας των σαλπίγγων- Κατευθυντήριες Οδηγίες

Α Μακέδος

Ομιλιτής στη στρογγυλή τράπεζα «Υπογονιμότητα Ι», Συνέδριο της Γ΄Μαιευτικής-Γυναικολογικής κλινικής του Α.Π.Θ. με θέμα:  Κατευθυντήριες Οδηγίες και Πραγματικότητα-Απεικονιστικά Διλλήματα στη Γυναικολογία, Σάββατο 21 Νοεμβρίου 2020, Διαδυκτιακή Διεξαγωγή.

11. Ποια η θέση της HyFoSy στη διερεύνηση σαλπιγγικού παράγοντα?

Α Μακέδος

3η Διαδικτυακή ημερίδα της Μ.Ι.Υ.Α. του Ναυτικού Νοσοκομείου Αθηνών

“The ART of A.R.T.”

23 Απριλίου 2021